PSYCHOGRAFISCHE
METHODES

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u een offerte?captcharefresh
Voer de code in de afbeelding in

Geef uw marketing data een psychographische-boost

Bent u ervan overtuigd dat het onontbeerlijk is om uw klanten beter te begrijpen?

We hopen het. Wanneer u weet wie uw klanten zijn, hoe ze beslissingen nemen, waar ze van houden, dan kan u veel efficiënter aan hen verkopen.

Segmentatietechnieken

Marketing heeft uiteenlopende methodologieën ontwikkeld om klanten te benaderen en te begrijpen, sommige kwalitatief en andere kwantitatief. Nu eens actief, dan weer passief. Zogenaamde segmentatietechnieken.

Psychologie van de klant

Ze helpt om mensen te onderscheiden op basis van hun denkwijze en het soort leven dat ze willen leiden. Deze methode legt de nadruk op de psychologie van de klant waarop het bedrijf zich kan baseren voor zijn marketingactiviteiten.

Psychografische benadering

De psychografische benadering kenmerkt zich doordat ze de markt benadert volgens de psychologie, de persoonlijkheid van de klanten, hun kenmerken, levensstijl, attitudes, enzovoort.

Boost uw marketing

Consultant-BI stelt u voor om uw marketing te boosten met diepgaande psychografische technieken.

segmentatietechnieken

Uw klanten beter begrijpen dankzij psychografische methodes

De voornaamste segmentatietechnieken baseren zich op demografische variabelen (leeftijd, geslacht, plaats, status, inkomen, studies, enzovoort) en laten toe om de structuur van een groep klanten of prospecten te begrijpen. Ze bepalen waar ze zich bevinden en wie ze zijn.

Demografische gegevens laten u toe om te begrijpen WIE uw product of uw diensten koopt, terwijl psychografische gegevens toelaten om het WAAROM te begrijpen.

Demografische gegevens leggen niet uit HOE klanten redeneren noch WAAROM ze op een bepaalde manier handelen. Dit doorgronden is net het domein van de psychografische segmentatietechnieken.

Een bedrijf dat de psychologie van zijn klanten beter begrijpt, kan producten en diensten beter afstemmen, efficiënter communiceren, conversies optimaliseren en meer klantenbinding realiseren.

Onze behoeften en motivaties veranderen namelijk heel snel, voornamelijk te wijten aan veranderingen in omgeving zoals het weer, humeur, maar ook verschillen in geslacht en/of op het vlak van intenties.

U kan er dus niet onderuit om de psychografische tendensen van uw klanten beter te begrijpen.

De psychografische benadering, die ontstaan is in de Verenigde Staten, is niet alleen waardevol om uw marketing en uw klantenbeleid te structureren. U kan ze ook toepassen om tendensen te onderscheiden en bij predictieve marketing.

Hoe percipieert Facebook u?

3 minuten ontspanning. Ontdek hoe het sociale netwerk u percipieert en uw profiel aan adverteerders aanraadt. Ga naar Je advertentievoorkeuren.
Een zaligheid om de kracht van psychographie te begrijpen. Zelfs al is het niet perfect.

Voordelen van de psychografische benadering

Beslissingsdynamieken van klanten beter begrijpen

Beslissingsdynamieken van klanten beter begrijpen is onontbeerlijk voor alle sectoren en bedrijven die nicheproducten of -diensten willen aanbieden, met een focus op een gepersonaliseerde ervaring voor de gebruikers. Toerisme is daar een voorbeeld van.

Verdeel psychografische segmenten

Het is ook van toepassing als u mikt op een fundamenteel heterogene markt in termen van demografie: dan is het zinvol om deze in psychografische segmenten te verdelen. Het is een krachtige manier om eenzelfde product te commercialiseren bij groepen die verschillend lijken.
profil personnalité segmentation psychographique

Aantrekkelijk

Aangenaam

Avontuurlijk

Koppig

Klager

Dromer

  • Aantrekkelijk

  • Aangenaam

  • Avontuurlijk

  • Koppig

  • Klager

  • Dromer

Waar BI en technologie elkaar ontmoeten

De psychografische benaderingen zijn lang een weinig toegankelijke en moeilijk toepasbare specialiteit gebleken, maar ze ontwikkelen zich als nooit tevoren sinds de globalisering van het internet, en dankzij de analysekracht van datamarketing, business intelligence, big data en/of artificiële intelligentie. Ze vormen het hart van het functioneren en van het economische model van digitale platformen en online diensten.

Weten wat uw klanten denken, HOE ze redeneren en WAAROM ze handelen, laat toe om toegevoegde waarde te creëren en om de ROI van uw commercieel beleid te verhogen.

Psychografische technieken integreren in uw datamarketing en zelfs in uw algemene marketing kan een disruptief concurrentievoordeel worden.

Impacts

Wat is de concrete impact ervan op uw online marketing?

Alle aspecten ondervinden impact ervan:

1. Nauwkeurigere “personae” opbouwen met verrijkte profielen;

2. Beter gedifferentieerde merken ontwikkelen door gedeelde waarden;

3. De customer journey personaliseren;

4. De web-interfaces een intuïtievere structuur geven;

5. De communicatiekanalen beter inzetten;

6. De klantenbehoeftes bij inboundstrategie nauwkeuriger bepalen;

7. Betere inhoud voorzien die aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep;

8. De sociale en retargeting campagnes gedifferentieerd positioneren;

9. De creativiteit en overtuigingskracht van uw creatieve mensen doeltreffender inzetten;

10. Landingspagina’s optimaliseren;

11. Dmv aangepastere segmentatie de web statistieken correcter analyseren;

12. Het engagement van klanten verbeteren en doeltreffendere klantenbindingstactieken toepassen;

13. Enzovoort.

Domein van Consultant-BI-projecten

Consultant-BI treedt zowel op bij de ontwikkeling van een psychografische strategie als bij de operationalisering ervan als bij de verwerking van interne en externe gegevens.

Veeleer dan het verwerven van versnipperde, vluchtige en snel verouderende gegevens, bestaat onze roeping en onze missie eruit om u te helpen om bestaande gegevens, zowel interne als externe, te benutten aan de hand van de meest innovatieve benaderingen, van deep learning tot business intelligence.

We hernemen het voorbeeld van het sociale netwerk. Extrapoleer een bredere verwerking, waarbij de bronnen worden gecombineerd. Klantensegmenten onderscheiden met dezelfde smaak of dezelfde interesse voor activiteiten wordt eenvoudig, door een combinatie van:

• activiteiten, interesses, opinies
• waarden en attitudes - uitdrukking van idealen, verwezenlijkingen, persoonlijke uitdrukking
• levensstijlen

• persoonlijkheidskenmerken - sociaal, extravert, introvert, emotioneel, verbeeldingsrijk, enzovoort
• sociale status

Helemaal in lijn met de GDPR

Vanaf 26 mei 2018 legt de Europese reglementering rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nieuwe eisen op wat betreft de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Consultant-BI respecteert met zijn benadering volledig de GDPR-regels. Onze methodologieën zijn vergelijkbaar met profiling en met verwerking van interne en externe gegevens. We garanderen u een nauwgezette naleving van de Europese wetgeving.

Meer informatie over psychografische methoden

Onze gespecialiseerde website geeft u alle informatie

© ATELIER100 ✿ For the moments & details